Länder och regioner

Administrativa områden eller stater i Sverige

Mest befolkade städerna i Sverige

Administrativa områden eller stater i Norge