Användarvillkor

Välkommen till vår webbplats. Om du fortsätter att titta igenom och använda denna webbplats, så godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor och bestämmelser gällande användning, vilka styr Cybos företagetsrelationer med dig i förhållande till denna webbplats. Uttrycket 'oss' eller 'vi' avser företaget Cybo. Uttrycket 'du' avser användaren, eller den som tittar på vår webbplats. Användningen av denna webbplats omfattas av följande användarvillkor:

 • Innerhållet i detta papper är till för generell information och information och kan ändras utan informering.
 • Innehållet i detta dokument kan även det förändras
 • Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undanta ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.
 • Din användning av information eller material på denna webbplats är helt och hållet på egen risk, vi kan komma att hållas ansvariga. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.
 • Alla varumärken återges på denna webbplats, som inte är licensierade till, företagen är då presenterade på hemsidan.
 • Vid vissa tillfällen kan hemsidan även inkludera länkar till andra hemsidor. Dom linkarna är för att underlätta för dig. Det innebär inte att vi ställer oss bakom dessa sidor. Vi har inget ansvar i dessa hemsidor.
 • Denna information är inte till att återanvändas för offentlig visning.
 • Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Förenta staterna.
 • Du får inte använda Cybo för att ladda upp innehåll, eller bedriva någon som helst handling, som bryter mot, eller gör intrång på andras rättigheter, vilket inkluderar utan begränsning: patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, offentliggörande, sekretess, eller andra äganderättigheter.
 • Vi använder olika Google-tjänster eller API (t ex Google Maps API). Genom att använda våra tjänster du är bunden av Googles Användningsvillkor .
 • Vid skillnader i dessa vilkor beroende på språk så gäller den engelska versionen.Tack för ditt intresse för Cybo.

 

Följ oss för att hålla dig uppdaterad med nya ändringar på sidan.